18 kwietnia 2018 r. zgodnie ze Statutem na pierwszym posiedzeniu (kadencja 2018-2021) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej ukonstytuowali się.

Przewodniczącym GKR został wybrany Piotr Kosowicz, zaś funkcje Wiceprzewodniczących powierzono: Annie Wadas oraz Tadeuszowi Treli. Natomiast na funkcję Sekretarza została wybrana Jolanta Zakrzewska-Sosińska.

S.K

16 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium ZG w kadencji 2018-2021 podczas, którego zgodnie ze Statutem członkowie Prezydium ZG ukonstytuowali się.

Wiceprezesami Zarządu Głównego ŚZŻAK zostali: Marek Cieciura, Hanna Stadnik oraz Jerzy Żelaśkiewicz.

Podobnie jak w poprzedniej kadencji funkcję Skarbnika powierzono Maciejowi Jarosińskiemu, a funkcję Sekretarza Ryszardowi Dorfowi.

Podczas tego posiedzenia zostały również rozdzielone obowiązki dla poszczególnych członków Prezydium.

Ustalono także, że Rzecznikiem Prasowym będzie dalej Tadeusz Filipkowski, a Przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży zostanie w tej kadencji Mirosław Chada.

S.K

W dniu 13 kwietnia br. członkowie Prezydium ZG Marek Cieciura i Maciej Jarosiński uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej oficerów poległych w boju i zamordowanych na wschodzie. Uroczystość odbyła się przy „Dębach Pamięci” posadzonych w ramach ogólnopolskiego projektu „Katyń … ocalić od zapomnienia” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała uroczystą akademię „W służbie Polsce i Narodowi Polskiemu”, odczytany został Apel Pamięci i złożono kwiaty.

S.K

Więcej informacji

fot. Barbara Lewandowska

DSCN2782

DSCN2808

DSCN2821

DSCN2870

DSCN2877

DSCN2966

DSCN2888

DSCN2937

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe