Pliki cookies

Pliki cookies używane są dla ułatwienia korzystania z portalu oraz sporządzania statystyk. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki powoduje, że pliki będą umieszczane w wykorzystywanym urządzeniu końcowym. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji.

Nowości

Oglądający

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj59
Wczoraj124
W tym tygodniu311
W tym miesiącu402
Łącznie200170

VCNT - Visitorcounter

LogowanieUroczystość miała miejsce 20 kwietnia b.r. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

 Uroczystość otworzył JM Rektor prof. Marek Krawczyk witając wszystkich gości.

            fot. A.M.Nowacka-Brysiak

Następnie wystąpił Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) prof. Leszek Żukowski zwięźle przedstawiając historię Armii Krajowej oraz działania Związku upamiętniające jej żołnierzy.

             fot. A.M.Nowacka-Brysiak

Na tablicy pamiątkowej przed salą nr 8, poświęconej pamięci prof. Zaorskiego Prezes ŚZŻAK przykleił tabliczkę z kodem QR udostępniającą biogram prof. Zaorskiego.

         fot. A.M.Nowacka-Brysiak

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał JM Rektor wraz z byłymi Rektorami.

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

JM Rektor przedstawił sylwetkę prof. Jana Zaorskiego

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

Dyrektor Muzeum WUM prof. Edward Towpik przedstawił szereg zdjęć ilustrujących osobiste i zawodowe wydarzenia w życiu prof. Zaorskiego.

         fot. A.M.Nowacka-Brysiak

Dr hab. Marek Cieciura przedstawił dotychczasowy przebieg projektu oraz tabliczkę z kodem QR przygotowaną dla WUM. Wspólnie z Prezesem ŚZŻAK przekazał JM Rektorowi cztery tabliczki, analogiczne jak odsłaniana, do umocowania w innych budynkach Uniwersytetu.

         fot. A.M.Nowacka-Brysiak

JM Rektor i Prezes ŚZŻAK odsłonili tabliczkę z kodem QR przygotowaną specjalnie dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

Prezes ŚZŻAK wręczył JM Rektor przyznaną Uniwersytetowi, przez Kapitułę, medal Pamiątkowy „Za zasługi dla ŚZŻAK”.

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

Na zakończenie prof. Krawczyk wręczył każdemu z reprezentantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyznany Medal Facultas Acedemica – Medicinalis Varsoviae.Informacja o uroczystości na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu 18 kwietnia br. w budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Szpitalu Klinicznym Dzieciatka Jezus odbyła się uroczystość odsłonięcia tabliczki z kodem QR upamiętniającej w szczególności Pracowników Szpitala, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej.

Zebranych powitał Dyrektor Szpitala prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał, a następnie kilka słów skierowali do zebranych Wiceprezes ZG ŚZŻAK Jerzy Żelaśkiewicz oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.

Członek Prezydium ZG ŚZŻAK dr hab. n. med. inż. Marek Cieciura omówił informacje jakie są dostępne z tabliczek oraz przekazał Dyrektorowi Szpitala cztery tabliczki, analogiczne jak odsłaniana, do umocowania w kolejnych budynkach Szpitala. 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie tabliczki, czego dokonali JM Rektor, Wiceprezes ZG ŚZŻAK i Dyrektor Szpitala.

Wiceprezes ZG ŚZŻAK Jerzy Żelaśkiewicz przekazał przyznany Szpitalowi przez Kapitułę  Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla ŚZŻAK”.

Na zakończenie przedstawiciele ŚZŻAK Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz, Skarbnik Maciej Jarosiński oraz członek Prezydium Marek Cieciura otrzymali od Dyrektora Szpitala,  podziękowanie skierowane do Prezesa ZG ŚZŻAK oraz medal z okazji 110 rocznicy utworzenia Szpitala Dzieciątka Jezus.

SK/MC

             fot. A.M.Nowacka-Brysiak

             fot. A.M.Nowacka-Brysiak

             fot. A.M.Nowacka-Brysiak

             fot. A.M.Nowacka-Brysiak

             fot. A.M.Nowacka-Brysiak

             fot. A.M.Nowacka-Brysiak

             fot. A.M.Nowacka-Brysiak


Informacja o uroczystości na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


6 kwietnia 2016 roku w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej odbyła się uroczystość uczczenia żołnierzy Armii Krajowej, pracowników Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali specjalnie opracowaną i wydaną książkę „Żołnierze Armii Krajowej – pracownicy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej”.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

          fot. WIML

Otwarcia i powitania gości dokonali: prof. Marek Prost – zastępca dyrektora Instytutu ds. Naukowych i prof. Leszek Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK.

             Przemawia prof. Marek Prost - zastępca dyrektora WIML ds. Naukowych  - fot. WIML

            Przemawia prof. Leszek Żukowski - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - fot. WIML

Inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej służącą upamiętnieniu Armii Krajowej za pomocą kodów QR i sylwetki 15 pracowników WIML, służących w Armii Krajowej przedstawił dr hab. n. med. inż. Marek Cieciura, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, członek Rady Naukowej WIML, były pracownik WIML.
Prezentacja

            Referat wygłasza Marek Cieciura - członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  - fot. WIML

Prof. Leszek Żukowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK wręczył przyznane odznaczenia „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK” żyjącym dwóm żołnierzom AK - pracownikom WIML i rodzinom dwóch zmarłych, a także Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej.

        Dekorowanie przyznanymi odznaczeniami, od lewej płk w st. spocz. prof. Eugeniusz Sokołowski  i płk w st. spocz. mgr Stefan Laube - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

            Przekazywanie rodzinie odznaczenia przeznanego płk. dr Józefowi Zawitkowskiemu  - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

         Przekazywanie rodzinie odznaczenia przyznanego ppłk dr Adamowi Szebesta - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

 Przekazywanie odznaczenia przeznanego Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej, po prawej płk w st. spocz. mgr Stefan Laube  - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Następnie głos zabrali: – prof. Wojciech Fałkowski - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Jan Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

            Przemawia prof. Wojciech Fałkowski - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  -  fot. WIML

             Przemawia Jan Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  -  fot. WIML

Na zakończenie uroczystości tabliczkę z kodem QR odsłonili żyjący żołnierze AK, byli pracownicy WIML – płk w st. spocz. mgr Stefan Laube oraz płk w st. spocz. prof. Eugeniusz Sokołowski. Po odsłonięciu tabliczki został zeskanowany umieszczony na niej kod QR i uczestnicy uroczystości mogli zobaczyć na dużym ekranie zawartość otwartej strony internetowej.

             Odsłonięcie tabliczki z kodem QR udostępniającej biogramy żołnierzy AK - pracowników WIML - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

             Skanowanie kodu QR z odsłonietej tabliczki - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Po zakończeniu uroczystości wykonano wspólne zdjęcie.

          Uczestnicy uroczystości - fot. WIML

Opr. Marek Cieciura

Informacja o uroczystości na stronie internetowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Telewizyjny Kurier Warszawski
Reportaż o tabliczkach QR
Od 7:55 do 10:00

 Film autorstwa WIML

 

W dniach 14 i 15 marca br. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ŚZŻAK.


Obrady były również okazją do uhonorowania naszych członków. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie z Wiceprezesem ZG Jerzym Żelaśkiewiczem Odznaczeniem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK” wyróżnili: Prezesa Okręgu Szczecin ŚZŻAK Kol. Jolantę Szyłkowską oraz Wiceprezesa Okręgu Ostrołęka ŚZŻAK Kol. Jacka Karczewskiego.


Natomiast z rąk Wiceprezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Pana Karola Wołka Krzyż Zasługi ZŻNSZ otrzymali: Kol. Maria Kowalewska ps. „Myszka” oraz Wiceprezes Okręgu Toruń ŚZŻAK Kol. Lesław Welker.


Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 133 członków Związku tj. delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyło 100 co oznaczało, że Zjazd posiadał zdolność do podejmowania prawnie skutecznych uchwał.


W części sprawozdawczej przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a także sprawozdania poszczególnych władz naszego Związku za ostatnią kadencję.

Ważnym punktem obrad Zjazdu było wprowadzenie zmian do Statutu. Poza ujednoliceniem poszczególnych zapisów, najistotniejsza zmiana dotyczyła m.in.: zlikwidowania corocznych Zjazdów, czyli przywrócono zapis, że Zjazdy odbywają się co 3 lata jako Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze. Zgodnie z uchwalonymi zmianami nowy Statut zacznie obowiązywać po zatwierdzeniu przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą naszej organizacji. Dzięki Przewodniczącemu Zjazdu Kol. Ryszardzie Żądło (Prezesowi Okręgu Tarnów ŚZŻAK) obrady Zjazdu przebiegały sprawnie w rzeczowej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej.

/S.K/

 

         fot. A.M.Nowacka-Brysiak

            fot. A.M.Nowacka-Brysiak

            fot. A.M. Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

Więcej artykułów…