Prezydium Zarządu Głównego (kadencja 2021-2024)

1. Janusz Komorowski – p.o. Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK

2. Wiesław Jan Wysocki – Wiceprezes

3. Rafał Obarzanek – Wiceprezes

4. Maciej Jarosiński – Skarbnik

5. Wojciech Parzyński – Sekretarz

6. Jerzy Grzywacz

7. Anna Cywińska-Kowalewska

8. Łucjan Sokołowski

9. Magdalena Merta

10. Grażyna Rudnik