alt

ppłk Stanisław Oleksiak VM - Honorowy Prezes ZG

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO (kadencja 2015-2018) 

prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes ZG

Członkowie Prezydium

1. Marek Cieciura* - Wiceprezes

2. Mieczysław Szostek* - Wiceprezes

3. Jerzy Żelaśkiewicz - Wiceprezes

4. Maciej Jarosiński* - Skarbnik

5. Ryszard Dorf * - Sekretarz

6. Jerzy Kruppe

7. Jerzy Majkowski

8. Wojciech Parzyński*

9. Hanna Stadnik

10. Wiesław Jan Wysocki*

Zastępcy Członków Prezydium 

1. Jacek Karczewski*

2. Tadeusz Trela

 

Uwaga: * oznaczono członków władz, nieposiadających uprawnień kombatanckich.