Pliki cookies

Pliki cookies używane są dla ułatwienia korzystania z portalu oraz sporządzania statystyk. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki powoduje, że pliki będą umieszczane w wykorzystywanym urządzeniu końcowym. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji.

Nowości

Oglądający

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj96
Wczoraj147
W tym tygodniu926
W tym miesiącu3806
Łącznie285988

VCNT - Visitorcounter

Logowanie12 kwietnia 2012 roku zmarł we Wrocławiu Jerzy Woźniak.

Ur. 8 listopada 1923 w Krakowie, żołnierz i lekarz, więzień polityczny PRL, zastępca kierownika, a w latach 2001–2002 kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W czasie II wojny światowej walczył w Armii Krajowej (jako żołnierz placówki ZWZ AK w Błażowej), był kolporterem prasy podziemnej. Uczestniki akcji "Burza" (w miejscowościach Hyżne i Błażowa). W czasie okupacji ukończył szkołę podchorążych i podoficerską (1943–1944).

Po wejściu oddziałów sowieckich na teren Podkarpacia ukrywał się, walczył w oddziale samoobrony Armii Krajowej, następnie w organizacji NIE i Delegaturze Sił Zbrojnych Rzeszów-Południe.

W 1945 znalazł się w Europie Zachodniej, gdzie walczył w 2. Korpusie Polskim we Włoszech, był także członkiem Delegatury Zagranicznej Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" pod kierownictwem płk. Józefa Maciołka (1946–1947) oraz emisariuszem delegatury WiN w Londynie na teren RP.

W latach 1945–1946 kształcił się w dziedzinie medycyny na Uniwersytecie w Innsbrucku, następnie w Edynburgu. W 1947 został przerzucony do kraju, a następnie aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, skazany na karę śmierci, którą zamieniono na dożywotnie więzienie. W 1956 wyszedł na wolność, podejmując przerwane studia medyczne. Pracował we Wrocławiu jako pulmonolog.

W 1989 był członkiem założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, twórcą jego struktur na terenie Wrocławia, następnie zaś wiceprzewodniczącym regionu dolnośląskiego AWS. Od 1997 do 2001 sprawował funkcję zastępcy kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Jerzego Buzka, zaś od października 2001 do lutego 2002 był jego kierownikiem.

Zasiadał w Radzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wcześniej był jej przewodniczącym. Był członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" we Wrocławiu. Przewodniczył Dolnośląskiemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej.

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (na emigracji w 1948), Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2003). Był honorowym prezesem Rady Naczelnej ŚZŻAK.

Jerzy Woźniak jest bohaterem filmu "Zołnierze Wyklęci. Jerzy Woźniak" zrealizowanego we współpracy z IPN przez WideoHistoria.pl - niezależną grupę filmową skupiającą ludzi wokół tematyki historii Polski.
Reportaż z pokazu filmu 1 marca 2012 r.
Część 1 - Przeklęty Czas
Część 2 - Palec Boży
Część 3 - Przywrócić Prawdę

Gratulacje dla Prezesa ZG od Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Gratulacje dla Prezesa ZG od Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Gratulacje dla Prezesa ZG od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Gratulacje dla Prezesa ZG od Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Gratulacje dla Prezesa ZG od Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Na posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego SZZAK w dniach 23 marca i 4 kwietnia 2012 roku dokonano wyboru 3 zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

Zbiorcze zestawienie składu władz naczelnych ŚZŻAK

Prezes ZG - STANISŁAW OLEKSIAK

Wiceprezes - TADEUSZ FILIPKOWSKI

Wiceprezes - PIOTR KUREK*

Wiceprezes - JERZY ŻELAŚKIEWICZ

Sekretarz - ŁUCJAN SOKOŁOWSKI*

Skarbnik - EDWARD KWIATKOWSKI

Członkowie Prezydium:

- MAREK CIECIURA*

- WŁADYSŁAW DOBROWOLSKI

- LEON ETWERT

- RYSZARD FILIPOWICZ

- ANNA LEWAK*

- ZYGMUNT OWCZARSKI

- MIECZYSŁAW SZOSTEK*

Zastępcy członków Prezydium (w kolejności uzyskanych głosów): Józef Małek, Zenon Nowak, Hanna Stadnik, Zbigniew Pęczalski, Zygmunt Mogiła-Lisowski.

Prezesem Rady Naczelnej został Janusz Nowacki (zgodnie z postanowieniami nowo uchwalonego Statutu, RN zakończy swoją działalność w momencie rejestracji w KRS). Pozostałe władze Związku ukonstytuują się w początku kwietnia br. Uwaga: gwiazdką(*) oznaczono wybranych członków władz nieposiadających uprawnień kombatanckich.   

(tk/zn)

Rada Naczelna ŚZŻAK obradująca w dniu 26 marca 2012 pod kierownictwem Prezesa Janusza Nowackiego dokonała wyboru Prezydium Rady:

Wiceprezes: Wojciech Barański

Wiceprezes: Maria Dmochowska

Sekretarz:   Krystyn Lewenstein

Członek Prezydium: Zbigniew Bieganik

 

Ponadto w skład Rady Naczelnej wchodzą wybrani na XI Zjeździe:

Stanisława Biłobran

Krystyna Cembrzyńska-Piłat

Wiesław Gierłowski

Bolesław Hozakowski

Jerzy Kruppe

Stanisław Markowicz

Maciej Odorkiewicz

Jerzy Peltz

Wojciech Targowski

Władysława Wolańska

 

Statut Związku uchwalony na XI Zjeździe nie przewiduje utrzymania tego ciała. Dlatego też Rada będzie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym dotychczas statutem z roku 2002, a po przyjęciu znowelizowanego statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy odda się do dyspozycji Zarządu Głównego.

Komisja Rewizyjna Związku i Główny Sąd Koleżeński ukonstytuują się w pierwszej połowie kwietnia.

Prezes Zarządu Głównego Stanisław Oleksiak powierzył funkcje rzecznika prasowego ŚZŻAK wiceprezesowi ZG, red. Tadeuszowi Filipkowskiemu.

(tk/zn)

W dniach 13-15 marca 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej obradował XI Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy ŚZŻAK. Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła msza święta w kaplicy Pułku Ochrony znajdującej się na terenie Centrum Konferencyjnego MON. Po niej, w budynku głównym Centrum, odbyło się spotkanie kombatantów i członków-delegatów na Zjazd ŚZŻAK z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie otworzył obecny prezes Związku Stanisław Oleksiak. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz Siemoniak, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gen. Krzysztof Bondaryk, Szef Sztabu Generalnego Gen. Mieczysław Cieniuch, przedstawiciel Prezydenta RP Pan Waldemar Strzałkowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Maria Dmochowska.


Podczas uroczystości został udekorowany sztandar ŚZŻAK nadanymi Związkowi odznaczeniami: medalem „Pro Patria” nadanym decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz złotym „Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” nadanym decyzją sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do udziału w zjeździe uprawnionych było 135 delegatów i członków dotychczasowych władz reprezentujących ponad 15 tysięczną rzeszę członków organizacji. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyło 114 osób. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie Naczelnej i Komisji Rewizyjnej. Zdecydowaną  większością głosów przyjęto nowy statut, który zacznie obowiązywać po przyjęciu go przez Krajowy Sąd Rejestrowy.  Określa on zasady pracy Związku w obliczu zmieniających się warunków, w których z przyczyn biologicznych maleje kadra weteranów II wojny światowej, a ciężar pracy przejmują stopniowo przedstawiciele młodszych pokoleń. W roku 1989, w którym po odzyskaniu pełnej Niepodległości ŚZŻAK mógł rozpocząć działania, do Związku zgłosiło akces ponad 80 tys  b. żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego. Dzisiaj weterani II wojny światowej stanowią 2/3 członków organizacji.

Prezesem Związku został ponownie mjr Stanisław Oleksiak, kawaler orderu Virtuti-Militari, w czasie wojny partyzant 77 pp AK operującego na Nowogródczyźnie, a po wojnie wieloletni więzień PRL. 


Stanowisko Prezesa Rady Naczelnej Zjazd powierzył wieloletniemu działaczowi Rady kol. Januszowi Nowackiemu, wywodzącemu się ze środowiska batalionu AK „Kiliński”.

W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowych władz tj. 12 osobowego Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK (m.in. zostali wybrani Prezes Zarządu Fundacji FPPP Anna Lewak oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji FPPP Marek Cieciura), Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego a także Rady Naczelnej – chociaż nowo przyjęty statut nie przewiduje takiego ciała. Po rejestracji  nowego statutu przez KRS większość   członków Rady obejmie funkcje doradców ZG.

Zjazd przedyskutował także program działania Związku w latach 2012-2014 określany mianem Kontynuacji. Podjęto 16 uchwał.

Uchwała zjazdowa nr 16

 

Prawomocną uchwałą Plenum ZG z marca ub r podjęto decyzję o zwołaniu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na dni 13-15 03 br. Formalnie kadencja poprzednich władz ustała we wrześniu 2011. To posłużyło kilku członkom Związku do negowania zasadności działań SZZAK.
Delegaci na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚZŻAK zapoznali się z treścią pism kierowanych przez niżej wymienione osoby do Urzędu m st Warszawy, Ministerstwa Obrony Narodowej, Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej: a mianowicie: Tadeusza Michalskiego- prezesa RN SZZAK, Edmunda Muszyńskiego – prezesa Okręgu Warszawa-Wschód, Barbary Scheiner- Prezesa Ogólnopolskiego Środowiska Batalionu „Kiliński” oraz Kazimierza Uszyńskiego – członka zarządu Okręgu Warszawa-Wschód.
Delegaci negatywnie oceniają te działania i uważają że wymienione powyżej osoby w sposób niezgodny  z prawdą i dobrymi obyczajami szkalowały we wspomnianej korespondencji działania władz ŚZŻAK –przez co naraziły Związek na utratę dobrego imienia oraz zaufania społecznego, co stanowi naruszenie zasad określonych w paragrafie 17 pkt. 3 Statutu Związku.

Inne informacje

  1. Ministerstwo Obrony Narodowej
  2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
  3. Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych
Więcej artykułów…