W dniu 1 marca br. w całym kraju odbywały się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tradycyjnie Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie.

W gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym w latach stalinowskich mieściła się siedziba Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego otwarta została  wystawa i podziemne kazamaty, w których więzieni byli i torturowani  żołnierze  oraz działacze podziemia, uznani za wrogów ustroju.

W uroczystości i spotkaniu z trzema jeszcze żyjącymi byłymi więźniami uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Obecny był również jeden z trójki inicjatorów tego przedsięwzięcia, obecnie Rzecznik Prasowy ŚZŻAK ppłk Tadeusz Filipkowski.

Mauzoleum dostępne dla publiczności znajdzie się pod opieką Muzeum Powstania Warszawskiego.

Natomisat Sekretarz ZG Ryszard Dorf oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński na zaproszenie Komendanta Głównego Policji uczestniczyli w uroczystym osłonięciu portretu funkcjonariusza Policji Państwowej i żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego kom. PP Bolesława Kontryma ps. Żmudzin”.

Odsłonięty portret znajduje się na murze przed wejściem do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Następnie popołudniu na dziedzińcu tego Muzeum odbyły się uroczystości z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz bohaterów Antykomunistycznego Powstania, a także najwyższych władz państwowych.

Wieczorem na Placu Marszałka Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odczytano Apel Pamięci, oddano hołd i złożono kwiaty. Zarząd Główny ŚZŻAK reprezentował Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek.

Centralne uroczystości zakończyła uroczysta Msza Święta w Archikatedrze św. Jana.

W uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych licznie uczestniczyli również inni przedstawiciele naszego Związku, a także poczet sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK.

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0001

DSC 0019

DSC 0034

DSC 0088

DSC 0102

DSC 0258

DSC 0317

DSC 0335

DSC 0349

 

28 lutego br. na zaproszenie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński oraz Prezes Honorowy Okręgu Szczecin ŚZŻAK Stanisława Kociełowicz uczestniczyli w uroczystym koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Koncert został zorganizowany  z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej.

S.K

W dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji Patriotycznej Gry Komunikacyjnej i wręczenie nagród jej laureatom. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y na IV piętrze, siedzibie organizacji kombatanckich.

Na uroczystość przybyli laureaci z rodzinami, przedstawiciele środowisk kombatanckich Armii Krajowej oraz wielu zaproszonych gości.

Wszyscy otrzymywali przypinkę z kodem QR z zakodowanym adresem strony gry.

Po powitaniu władz ŚZŻAK: Wiceprezesa Marka Cieciury, Skarbnika Macieja Jarosińskiego, Sekretarza Ryszarda Dorfa, zaproszonych gości, laureatów indywidualnych, przedstawicieli Uczelni, Szkół i Dzielnic przez Panią Annę Lewak - Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, prowadzenie uroczystości zostało przekazane na ręce Pana Macieja Rayzachera. Wygłosił on laudację o grze, idei, bohaterach oraz autorze inicjatywy, członku Prezydium ŚZŻAK – Wiceprezesie ZG, prof. Marku Cieciurze.

Kolejny punktem uroczystości było zaprezentowanie przez autora charakterystyki zakończonej II edycji i planów rozwoju gry w kolejnej odsłonie z uwzględnieniem lokalnych szlaków pamięci.

Narrator podsumowania Pan Maciej Rayzacher poprosił o wypowiedź Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego Pana Wiesława Witka, który wyraził podziękowania dla autora pomysłu, przekazał na jego ręce pamiątkową statuetkę, oraz stwierdził iż współpraca z ŚZŻAK to wykorzystana szansa dla firmy, którą ma zaszczyt kierować.

W dalszej części zostały wręczone nagrody ufundowane przez: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Giełdę Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski, Mennicę Polską, Polską Grupę Zbrojeniową, Zarząd Transportu Miejskiego, IPN, Cenralną Bibliotekę Wojskową, Zbigniewa Chmielewskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.

Wręczono nagrody w kategorii uczestników indywidualnych oraz w rywalizacji zespołowej: szkołom, uczelniom wyższym i dzielnicom m. st. Warszawy .

W klasyfikacji indywidualnej wyróżniono trzy grupy uczestników, którym przyznano wirtualne brązowe, srebrne i złote odznaki. Przyznanie odznak zostało potwierdzone dyplomami.

W klasyfikacji indywidualnej największą liczbę punktów ex aequo zgromadziły rodziny Sobieckich: Anna i Piotr z  córką Natalią oraz Monika, Michał, Szymon i Jakub Rosiakowie. Dziewiętnastu najlepszych uczestników indywidualnych otrzymało nagrody rzeczowe, dyplomy i koszulki. Trzech z najwyższą ilością zdobytych punktów dodatkowo otrzymało od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nagrody specjalne w postaci czytników e-booków.

Wyróżniono także dyplomami najlepsze 3 szkoły, 3 uczelnie i 3 dzielnice. Pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół zajęła Szkoła Podstawowa nr 98 im. Lucy Mount Montgomery, w klasyfikacji uczelni - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, a w klasyfikacji dzielnic - dzielnica Wola. Przedstawiciele tych instytucji otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.

Po wyróżnieniu laureatów  miało miejsce uhonorowanie działań Pana Wojciecha Jeute za wkład w opracowanie 6 patriotycznych gier w Legionowie i powiecie legionowskim oraz Mateusza Cieciury za zaprojektowanie i implementację oprogramowania Patriotycznej Gry Komunikacyjnej.

W trakcie uroczystości szanowni goście biorący udział w dekorowaniu i wręczaniu nagród zachęcali zebranych do wspierania i promowania patriotyzmu, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpili student oraz absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Radosław Jarocki – altówka i skrzypce, Jędrzej Jarocki – akordeon. Wykonali III sonatę J. S. Bacha oraz 3 tanga Astora Piazzoli. Publiczność doceniła młodych artystów brawami.

Spotkanie zakończyło się rozmowami przy kawie i herbacie.

Przygotował: Mirosław Chada

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0014

DSC 0022

DSC 0034

DSC 0046

DSC 0061

DSC 0077

DSC 0101

DSC 0106

DSC 0116

DSC 0120

DSC 0128

DSC 0148

DSC 0174

DSC 0178

DSC 0191

W dniu 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

W 76. rocznicę członkowie władz naczelnych ŚZŻAK na czele z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowski, Prezesem Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anną Lewak, Dowódcą Wojsko Obrony Terytorialnej gen. Wiesławem Kukułą oraz z towarzyszącymi delegacjami złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Cześć Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej!

S.K/M.J

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0013

DSC 0019

DSC 0029

DSC 0044

DSC 0060

DSC 0069

W niedzielę 11 lutego br. odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową i 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK.

W tym dniu uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP w intencji poległych i żyjących żołnierzy ZWZ i AK. W asyście pocztów sztandarowych, Mszy Świętej przewodniczył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego
ks. prał. kan. płk January Wątroba. Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, w tym ks. kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK.

Następnie uroczystości przeniosły się przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. List do uczestników uroczystości skierowali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Natomiast przemówienia okolicznościowe wygłosili: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

W dalszej kolejności został odczytany „Apel Pamięci”, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz oraz członek Prezydium ZG Hanna Stadnik.

Centralne obchody 76. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK i 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, zakończyła krótka uroczystość przez Pomnikiem Generała Stefana Roweckiego „Grota”. Gdzie Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odczytał list od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników uroczystości. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz, członek Prezydium ZG Hanna Stadnik oraz Prezes Honorowy Okręgu Szczecin Stanisława Kociełowicz.

W uroczystościach wzięli udział liczni przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, a także wojsko.

S.K

List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

List Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

List Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

fot. A.M.Nowacka-Brysiak oraz Sylwia Kaczanowska

DSC 0034

DSC 0066

DSC 0048

DSC 0111

DSC 0125

DSC 0179

DSC 0183

DSC 0191

DSC 0217

DSC 0218

DSC 0254

DSC 0288

DSC 0301

DSC 0310

DSC 0320

DSC 0321

 

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe