W dniu 22 marca br. w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Środowisko Weteranów zaszczycili swoją obecnością ks. kmdr Janusz Bąk - delegat Biskupa Polowego ds. duszpasterstwa kombatantów oraz kapelan ŚZŻAK, ks. dr Piotr Waleńdzik - Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych, a także przedstawiciele służb mundurowych, oraz Przyjaciele naszego środowiska.

Przybyłych powitała Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anna Lewak.

Spotkanie Świąteczne było również okazją do wręczenia odznaczeń. Z rąk Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego i Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza, ks. kmdr Janusz Bąk oraz Prezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu „Jodła” Kol. Teresa Stanek otrzymali Odznakę Wyróżnienie „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK poświęconej etosowi Armii Krajowej”.

Następnie Odznaczenia Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, otrzymali członkowie Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu „Jodła”: Tadeusz Jurkowski, Daniela Malinowska i Jolanta Zakrzewska.

Kolejny punkt spotkania świątecznego stanowił występ Pana Wojciecha Dąbrowskiego, który zaśpiewał piosenki z repertuaru przedwojennej Warszawy.

Następnie została odmówiona krótka modlitwa, pobłogosławiono pokarm i złożono zgromadzonym świąteczne życzenia.

Na zakończenie wszyscy udali się na świąteczny poczęstunek.

Organizatorem spotkania była Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0014

DSC 0026

DSC 0029

DSC 0044

DSC 0051

DSC 0076

DSC 0086

21 marca br. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, uczestniczył w jubileuszu 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Oprócz słowa wstępnego, które wygłosiła Pani dr Beata Michalec – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i okolicznościowych wystąpień gości, uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i medali.

Skarbnik ZG Maciej Jarosiński wręczył Pani Prezes Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Nasz przedstawiciel otrzymał również Medal Jubileuszowy 55-lecia przyznany Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej za szczególny wkład w rozwój Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz prowadzenie różnorodnych działań na rzecz budowania majestatu Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwieńczeniem uroczystości był występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

S.K

IMG

 

20180322 091032

14 marca br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w powtórnym pogrzebie abp. Stanisława Galla – pierwszego Biskupa Polowego Wojska Polskiego (1919-1933) oraz administratora apostolskiej Archidiecezji Warszawskiej (1940-1942).

Na zakończenie uroczystości w Katedrze Polowej WP, Prezydent RP Andrzej Duda w Kaplicy Pamięci Katedry Polowej WP odsłonił tablicę, upamiętniającą abp. Stanisława Galla, którą Biskup Polowy WP Józef Guzdek poświęcił. 

Wcześniej nastąpiło pożegnanie i modlitwa w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, po czym ulicami Starego Miasta przeszedł kondukt.

Ekshumacja abp. Stanisława Galla z grobu rodzinnego na warszawskich Powązkach i złożenie jego doczesnych szczątków w krypcie w Katedrze Polowej WP zbiegła się z setną rocznicą konsekracji biskupiej i podjęcia przez niego posługi w charakterze Biskupa Polowego WP.
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył metropolita warszawski Kardynał Kazimierz Nycz.

Tradycyjnie poczet sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki "Strzelcy Rzeczypospolitej".

Więcej informacji

fot. Maciej Lewandowski

S.K

DSCN0986

DSCN0991

DSCN1199

DSCN1289

W dniu 6 marca br. członkowie Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK uczestniczyli w uroczystości podpisania "Porozumienia o współpracy" pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Po odegraniu sygnału „Baczność” i złożeniu meldunku Dowódcy WOT, a następnie przywitaniu gości przystąpiono do ceremonii podpisania „Porozumienia o współpracy”, które podpisał Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Porozumienie zostało podpisane w m.in. w celu: pogłębiania więzi oraz wzmacniania solidarności żołnierskiej pomiędzy żołnierzami Armii Krajowej i Wojsk Obrony Terytorialnej, ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego, upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, a w szczególności Armii Krajowej, kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

Związek nasz na mocy „Porozumienia” zobowiązał się m.in. do: merytorycznego wsparcia szkolenia żołnierzy WOT w obszarze kształcenia obywatelskiego, w szczególności w zakresie zajęć z zakresu wychowania patriotycznego i historycznego, doradztwa w zakresie doboru patronów historycznych jednostek podległych Dowódcy WOT, wspierania kustoszy sal tradycji jednostek podległych itp.

Natomiast Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej będzie udzielał naszemu Związkowi pomocy w realizacji celów statutowych związanych z działaniami na rzecz obronności państwa m.in.: wsparcia logistycznego  umożliwienie żołnierzom uczestnictwa w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach i uroczystościach, zapewnienie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym asysty honorowej podczas pogrzebów żołnierzy Armii Krajowej oraz uroczystości przez nas organizowanych itp.

Po uroczystym podpisaniu „Porozumienia” okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Zwieńczeniem uroczystości był fragment koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego „W drodze do niepodległości” oraz spotkanie z uczniami klas mundurowych.

Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego naszego Związku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w sali widowiskowej.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN0777

DSCN0785

DSCN0800

DSCN0805

DSCN0824

DSCN0837

5 marca br. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza Święta w 78. rocznicę wydania przez KC WKP (b) ZSRR wyroku śmierci na polskich jeńców wojennych zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Kalininie i Bykowni.

Po zakończeniu Eucharystii złożono kwiaty w kaplicy Katyńskiej, a Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, okolicznościowym Guzikiem Katyńskim - wzorowanym na przedwojennym - uhonorowała Bazylikę i księży jako wyraz podziękowania za pielęgnowanie pamięci i modlitwę.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości reprezentował Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Poczet sztandarowy Zarządu Głównego ŚZŻAK wystawił Związek Strzelecki "Strzelcy Rzeczypospolitej".

Więcej informacji

S.K

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe