Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości odbył się tradycyjnie Capstrzyk Niepodległościowy na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Podczas uroczystości oficerowie Wojska Polskiego dostali akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, za wyjątkowe męstwo i odwagę w Afganistanie odznaczył  honorową bronią białą, trzech żołnierzy z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.  

Podczas Capstrzyku Minister Obrony Narodowej odsłonił również na kolumnach Grobu Nieznanego Żołnierza dwie nowe tablice poświęcone obrońcom polskiej ludności przed atakami ukraińskich nacjonaliztów w latach 1943-1946.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ŚZŻAK z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele.

S.K

W dniu 10 listopada br. obok pomnika Bitwy o Monte Cassino, na Skwerze Żołnierzy Tułaczy w Warszawie, odsłonięta została tablica pamiątkowa – jako wyraz wdzięczności wobec władz i mieszkańców księstwa Kolhapur w Indiach, w którym schronienie znaleźli Polacy, ewakuowani wraz z Armią Andersa ze Związku Sowieckiego w 1942 roku.

W uroczystości uczestniczył Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr. hab. Leszek Żukowski.

Więcej informacji

S.K

11 listopad 2017 r.

godz. 9.00 – Świątynia Opatrzności Bożej - uroczysta Msza Święta za Ojczyznę

godz. 11.15 – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej

godz. 12.00 – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - uroczysta Odprawa Wart połączona z Niepodległościowym Apelem Pamięci oraz złożeniem wieńców i wiązanek na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza

godz. 13.00 – przemarsz pododdziałów do Muzeum Wojska Polskiego

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe