1. Strój kombatancki stanowią: popielate spodnie (spódnica) oraz granatowa marynarka typu: klubowego, a także beret z godłem państwowym typu wojskowego oraz odznaką posiadanego stopnia.
  2. W stroju kombatanckim członkowie Związku mogą występować podczas wszystkich uroczystości i zebrań związkowych, uroczystości państwowych, samorządowych, a także na polecenie właściwych władz Związku.
  3. Mundur wojskowy noszony jest zgodnie z przepisami regulaminu WP.
  4. Członkowie ŚZŻAK posiadający uprawnienia kombatanckie noszą na lewym ramieniu opaską biało-czerwona z godłem państwowym i literami AK (lub WP), uzupełnioną ewentualnie określeniem środowiska lub okręgu. Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz wywodzący się z warszawskiego środowiska Szarych Szeregów noszą opaski na prawym ramieniu.
  5. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni nie posiadający uprawnień kombatanckich noszą biało-czerwone opaski z literami ŚZŻAK lub tekstem Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej na lewym ramieniu. Opaska może być uzupełniona tekstem określającym środowisko lub okręg.
  6. Zgodnie z tradycją Armii Krajowej jednoczącej ludzi różnych przekonań - niedozwolone jest noszenie opasek i emblematów Związku podczas wystąpień i imprez o charakterze partyjnym lub politycznym,