Powołanie Prezesa S. Oleksiaka w skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Gratulacje dla Prezesa ZG od Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Gratulacje dla Prezesa ZG od Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Gratulacje dla Prezesa ZG od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Gratulacje dla Prezesa ZG od Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Gratulacje dla Prezesa ZG od Szefa Kancelarii Prezydenta RP

 

Gratulacje dla Wiceprezesa ZG Tadeusza Filipkowskiego od Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Gratulacje dla Wiceprezesa ZG Piotra Kurka od Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych