UCHWAŁA NR 5/3/2012

Zarządu Głównego Światowego Żwiązku Żołnierzy Armii Krajowej
z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

W sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania od obowiązku zapłaty składki oraz podziału składki członkowskiej i odpowiedzialności za nie przekazywanie składek zgodnie z niniejszą uchwałą

 

Uchwała w sprawie składek członkowskich