alt

ppłk Stanisław Oleksiak VM - Honorowy Prezes ZG (zmarł 26 lipca 2018 roku)

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO (kadencja 2018-2021) 

prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes ZG

Członkowie Prezydium

1. Marek Cieciura* - Wiceprezes ds. organizacyjnych

2. Hanna Stadnik - Wiceprezes ds. socjalnych

3. Jerzy Żelaśkiewicz - Wiceprezes ds. awansów i odznaczeń

4. Maciej Jarosiński*- Skarbnik

5. Ryszard Dorf * - Sekretarz

6. Tadeusz Filipkowski - Rzecznik Prasowy

7. Mirosław Chada*

8. Wojciech Parzyński*

9 . Teresa Stanek

5. Wiesław Jan Wysocki*

Zastępcy Członków Prezydium 

1. Mieczysław Szostek*

2. Jerzy Majkowski

3. Andrzej Jaroszyński*

4. Krystian Pielacha*

Uwaga: * oznaczono członków władz, nieposiadających uprawnień kombatanckich.