Na zaproszenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w dniu 4 lipca br., Rzecznik Prasowy ŚZŻAK Tadeusz Filipkowski uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego i osób mu towarzyszących.

Uroczystość odbyła się przy pomniku na ul. Tureckiej 3 i rozpoczęła się od wspomnień o generale, następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili: Burmistrz Dzielnicy Mokotów oraz Przewodniczący Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Zwieńczeniem uroczystości była ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem generała.

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0018

DSC 0024

DSC 0063

DSC 0059

 

W dniu 29 czerwca br. na Politechnice Warszawskiej, członek Prezydium ZG, Rzecznik Prasowy ŚZŻAK Tadeusz Filipkowski uczestniczył w odsłonięciu tablicy upamiętniającej powołanie Związku Sybiraków.

To właśnie 90. lat temu na Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej z inicjatywy zesłańców na Sybir i żołnierzy 5 Dywizji Syberyjskiej odbył się założycielski Zjazd Związku Sybiraków, w którym uczestniczył m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, a Marszałek Józef Piłsudski został członkiem honorowym z legitymacją Nr 1.

Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych.

List do zgromadzonych skierowała Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, a okolicznościowe przemówienia wygłosili: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt oraz Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

W uroczystości licznie uczestniczyli m.in. przedstawiciele: władz RP, środowisk kombatanckich oraz duchowieństwa.  

S.K

Uroczystość rocznicowa na Politechnice Warszawskiej

fot. Maciej Lewandowski

DSCN4764

DSCN4773

DSCN4782

DSCN4781

29 czerwca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbyła się promocja oficerska Służby Więziennej połączona z Centralnymi Obchodami Święta Służby Więziennej.

Okolicznościowe przemówienie wygłosili: Prezydent RP Andrzej Duda, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

Obchody poprzedziła Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Warszawie, którą odprawił bp. Zbigniew Zieliński.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzenie przedstawiciele władz państwowych, służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej wraz z Rodzinami. Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Zwieńczeniem była uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej.

S.K

Więcej informacji i zdjęcia

W dniu 27 czerwca br. odbyło 1. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK kadencji 2018-2021.

Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali wydruki wszystkich materiałów, które dotyczą szkalowania członków władz ŚZŻAK w różnorodnych środkach masowego przekazu i są opublikowane w portalu internetowym ŚZŻAK.

W pierwszej kolejności rozpatrzono sprawę szkalowania Władz ŚZŻAK. Po wprowadzeniu dokonanym przez Prezesa ZG prof. Leszka Żukowskiego, burzliwej i długiej dyskusji członkowie Zarządu Głównego podjęli dwie wiążące uchwały:

- Uchwała Nr 1/2018 - w sprawie szkalowania członków Prezydium ZG w artykule opublikowanym w Tygodniku „Do Rzeczy”, otrzymanym piśmie oraz w informacjach przedstawionych w programach telewizyjnych i radiowych

- Uchwała Nr 2/2018 - w sprawie udzielenia zaufania członkom Prezydium ZG szkalowanym w artykule opublikowanym w Tygodniku „Do Rzeczy”, otrzymanym piśmie oraz w informacjach przedstawionych w programach telewizyjnych i radiowych.

Należy podkreślić, że zgodnie ze Statutem ŚZŻAK Zarząd Główny, w którego skład wchodzi, Prezes ZG, Prezydium ZG oraz Prezesi 34 Zarządów Okręgów kieruje całą bieżącą działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.

W następnej kolejności przedstawiono informacje dotyczące sytuacji jaka panuje w Okręgach: Kielce, Łódź i Radom ŚZŻAK. Po wymianie poglądów, Zarząd Główny ŚZŻAK podjął stosowne uchwały określające sposób rozwiązania zaistniałych problemów.  

Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono sprawy różne i zgłoszone wnioski.

M.C/S.K

W  dniach 21-25 czerwca br. w Ośrodku Kuklówka Conference w Radziejowicach odbył się XXXIII międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, zaprzyjaźnionej organizacji kombatanckiej.

Należy podkreślić, że wśród członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej większość jest również członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Zarząd Główny ŚZŻAK podczas Zjazdu reprezentowali: Wiceprezes ZG Hanna Stadnik, Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Marek Cieciura poinformował, że na tablicy pamięci Łagierników - Żołnierzy Armii Krajowej umieszczonej w kościele Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Kaliskiego 49 od roku umieszczona jest tabliczka z kodem QR. Jej zawartość była odczytywana 580 razy, a 106 uczestników "Patriotycznej Gry Komunikacyjnej" udzieliło odpowiedzi na pytania dotyczące upamiętnianych wydarzeń. Przekazał także informację, że w przygotowaniu są edukacyjne gry turystyczne: Poznajemy Lidę i Poznajemy Wilno w których są przekazywane także informacje o Armii Krajowej oraz poprosił o udział w ich projektowaniu.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Dodatkowe informacje

S.K

fot. Tomasz Troszczyński

 

Zjazd Łagierników

XXXIII 2018 8988 resize (003)

XXXIII 2018 8991 resize (003)

XXXIII 2018 9006 resize (003)

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe