11 lipca br. Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej oraz 74. rocznicy Akcji „Burza” na Kresach II RP.

Mszy Świętej w intencji ofiar rzezi wołyńskiej przewodniczył ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny Biskupa Polowego .

Następnie w południe na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Również na Skwerze Wołyńskim w Warszawie przed Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województw południowo-wschodnich w latach 1942–1947 oraz Pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej uczestnicy uroczystości oddali hołd, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w tym członkowie Prezydium Zarządu Głównego: Skarbnik Maciej Jarosiński, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki.

Poczet sztandarowy wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

Organizatorem tegorocznych uroczystości był: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Sztuki Wojennej oraz Zarząd Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP został ustanowiony 22 lipca 2016 r. uchwałą Sejmu RP.

11 lipca to rocznica tzw. „Krwawej niedzieli” z 1943 r. , podczas której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach.

Więcej informacji

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0377

DSC 0403

DSC 0398

DSC 0473

DSC 0506

DSC 0604

DSC 0579

DSC 0625

DSC 0699

DSC 0711

Na zaproszenie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, przy wsparciu finansowym Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w dniach 6-9 lipca br.  kilku osobowa delegacja z Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wzięła udział w obchodach 74. rocznicy Operacji „Ostra Brama” w Wilnie.

Pierwszy przystanek naszego wspólnego pielgrzymowania był w Kopisku, gdzie odwiedziliśmy Parafię NMP Królowej Polski. Tam powitał nas proboszcz ks. Mirosław Szepiotko, który oprowadził nas i opowiedział historię parafii i powstania pięknego drewnianego kościoła, który został wybudowany w 1960 r.  Wnętrze kościoła zdobią liczne płaskorzeźby wykonane przez artystę rzeźbiarza Sergiusza Żedzia z Hajnówki. Na koniec każdy otrzymał błogosławieństwo relikwiami św. Stanisława Kostki.

1

2

3

Kolejnym punktem w drodze do Wilna było oddanie hołdu w Gibach, gdzie znajduje się Golgota upamiętniająca zamordowanych w Obławie Augustowskiej.

4

Oficjalne rocznicowe obchody rozpoczęły się w dniu 7 lipca br. uroczystą Mszą Świętą w kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Msza została odprawiona za dusze żołnierzy AK z okręgu wileńskiego i nowogródzkiego oraz za zdrowie i błogosławieństwo dla żyjących kombatantów.

5

6

DSC 0117

7

Następnie na Cmentarzu na Rossie przy grobie Matki i Serca Syna, w miejscu pochówku urny z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego – jednego z twórców Niepodległego Państwa Polskiego, zebrani oddali hołd, wspólnie odmówili modlitwę, a po oficjalnych przemówieniach zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

8

9

10

11

12

13

Na zakończenie uroczystości na Cmentarzu na Rossie, na grobach gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919-1920, a także podczas Operacji „Ostra Brama" w 1944 r. w ramach ogólnopolskiej "Akcji Burza", młodzież zapaliła znicze.

Następnie w godzinach późno popołudniowych w Ostrej Bramie przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, każdy indywidualnie mógł się pomodlić i przekazać swoje intencje.

14

Wieczorem w Domu Kultury Polskiej odbyło się patriotyczne przedstawienie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego oraz koncert Macieja Wróblewskiego.

15

16

Kolejny dzień naszej wizyty w Wilnie tj. 8 lipca br. rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w kościele z 1741 r. w Skorbucianach. Następnie na znajdujących się tuż obok kościoła grobach 16 poległych żołnierzy z 7. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

17

19

To właśnie z inicjatywy już śp. Janusza Bohdanowicza ps. „Czortek”, żołnierza 7. Brygady „Wilhelma” i wieloletniego członka władz naszego Związku oraz przy pomocy mieszkańców okolicznych wsi, a także z funduszy zgromadzonych przez środowisko wileńskie AK z Polski i całego świata, odnowiono kościół oraz stanęła nowa kwatera poległych żołnierzy w Skorbucianach.

18

Następnie po drodze w Jaszunach zwiedziliśmy Pałac Balińskich, gdzie bywali Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i bracia Śniadeccy, a na pobliskim cmentarzu na grobie Jana Śniadeckiego zapaliliśmy znicze.

20

W dalszej kolejności udaliśmy się do Kalwarii Wileńskiej, gdzie w miejscu gdzie spoczywa 32 żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK, którzy zginęli 13 lipca 1944 r. w bitwie z hitlerowcami pod Krawczunami, w asyście pocztu sztandarowego po wygłoszonych okolicznościowych przemówieniach, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

21

22

23

24

Następnym punktem obchodów tego dnia była wizyta w Kolonii Wileńskiej, gdzie  na pobliskim cmentarzu na grobach żołnierzy I i III Zgrupowania AK poległych w operacji Ostra Brama w lipcu 1944 r. III Brygady „Szczerbca”, VIII Brygady „Tura”, I, III, V Batalionu 77 P.P., O. R. K. O.  „Groma”, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Tu również swoje wspomnienia opowiedziała nam Prezes Honorowa Okręgu Szczecin ŚZŻAK Stanisława Kociełowicz, która urodziła się i mieszkała w Kolonii Wileńskiej oraz brała udział w Akcji „Ostra Brama”.

25

26A

Zwieńczeniem 9 lipca br. uroczystych obchodów Operacji „Ostra Brama” była nasza obecność w Ponarach. W  latach 1941–1944 las w Ponarach był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej pod Wilnem. Ofiary przywożono tu pociągami, ciężarówkami, czasem transportami pieszymi, rozstrzeliwano i grzebano w masowych mogiłach. Szacuje się , że zginęło tu m.in. ok. 70 tys. Żydów i 20 tys. Polaków. To tu przed symbolicznym pomnikiem odmówiliśmy modlitwę w intencji zamordowanych Polaków i obywateli innych narodowości, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

27

28

29

W uroczystościach 74. rocznicy Operacji „Ostra Brama” uczestniczyli również z nami: Zastępca Ambasadora RP na Litwie Grzegorz Marek Poznański, attache wojskowy Ambasady RP w Wilnie płk Mirosław Wójcik, Radca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Sroka reprezentujący Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz, kombatanci, a także przedstawiciele władz i organizacji społecznych z Polski, Litwy i Białorusi oraz harcerze i młodzież.

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundacja Pamięci Armii Krajowej Kresy RP przy współpracy m.in. Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Związku Polaków na Litwie.

Zarząd Główny ŚZŻAK podczas uroczystych obchodów rocznicowych reprezentowali: Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, Prezes Okręgu Śląsk Janusz Kwapisz, Wiceprezes Okręgu Śląsk Henryk Czerwiński, Prezes Honorowa Okręgu Szczecin Stanisława Kociełowicz, Wiceprezes Okręgu Warszawa Ryszard Ostrowski, Wiceprezes Okręgu Warszawa-Wschód Wiesław Studziński, były Prezes Okręgu Wilno Włodzimierz Mikuć.

Na ręce Prezesa Artura Kondrata, składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, organizatorom uroczystości, za zaproszenie do wspólnego uczestnictwa w obchodach i oddania hołdu poległym, jak również wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji takiego przedsięwzięcia.

Dziękujemy również Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za otrzymaną dotację, która umożliwiła nam wzięciu udziału w tych uroczystościach, a tym samym oddanie hołdu żołnierzom walczącym o wyzwolenie Wilna w 1944 r., a także spotkanie z tzw. „żywą historią” oraz poznanie historii związanej z odwiedzanymi miejscami.

fot. S.K

S.K/HG

W dniu 10.07.2018 r. w budynku Akademii Sztuki Wojennej odbył się XXXIX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Wołyń ŚZŻAK.

Oprócz złożenia sprawozdań za kadencję 2015-2018 ustępujących władz, była to również okazja do wręczenia odznaczeń. Medal „Pro Patria” w mieniu  Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył Radca Szefa Urzędu Jan Sroka, natomiast Odznaczenie Pamiątkowe "Za Zasługi dla ŚZŻAK" Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Podczas Zjazdu zostały również wybrane nowe statutowe władze na kadencję 2018-2021. Prezesem Zarządu Okręgu Wołyń ponownie została wybrana Kol. Anna Lewak.  

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

S.K/M.J

DSC 0004

DSC 0028

DSC 0046

DSC 0062

DSC 0134

DSC 0290

Na zaproszenie Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w dniach 2-6 lipca br. w Gibraltarze, Prezes ZG ŚZŻAK prof. Leszek Żukowski uczestniczył w uroczystościach z okazji 75. rocznicy tragicznej śmierci w Gibraltarze gen. Władysława Sikorskiego i osób mu towarzyszących.

Program obchodów rozpoczął się od wizyty w Londynie, gdzie w hołdzie przed Pomnikiem Naczelnego Wodza zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Tuż po przybyciu na Gibraltar na Cmentarzu North Front Cemetery, gdzie spoczywają trzy ofiary katastrofy z 4 VII 1943 r., uczestnicy uroczystości odmówili modlitwę oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Oficjalne obchody rozpoczęły się 4 lipca br. Mszą Świętą w Katedrze Najświętszej Maryi Panny w Gibraltarze, a na Europa Point, przed Pomnikiem upamiętniającym osoby poległe w katastrofie, odczytano Apel Pamięci oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Następnie dokładnie o godzinie, w której nastąpił tragiczny wypadek czyli o 23:07, na plaży niedaleko miejsca, w którym rozbił się samolot odczytano nazwiska ofiar oraz została odmówiona modlitwa.

Zwieńczeniem oficjalnych uroczystości rocznicowych było wrzucenie przez weteranów białych i czerwonych kwiatów do morza.

Wspomnienie Prezesa ZG ŚZŻAK

Więcej informacji i zdjęcia

S.K

DSCF0817


 

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe