Pliki cookies

Pliki cookies używane są dla ułatwienia korzystania z portalu oraz sporządzania statystyk. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki powoduje, że pliki będą umieszczane w wykorzystywanym urządzeniu końcowym. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji.

Nowości

Oglądający

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj34
Wczoraj276
W tym tygodniu34
W tym miesiącu6863
Łącznie265172

VCNT - Visitorcounter

Logowanie27 lipca 2011 r. w wieku 89 lat zmarł wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej kpt. Eugeniusz Wiszowaty ps. „Skiba”.

Od 1942 r. żołnierz Armii Krajowej w Rajgrodzie (obwód Grajewo). W roku 1944 uczestnik walk partyzanckich w zgrupowaniu „Groma”. Wieloletni aktywny działacz naszego Związku, od 2008 r. wiceprezes Zarządu Głównego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu drodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Z żalem żegnamy zasłużonego Kolegę. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 4 sierpnia 2011 r. o godz. 11.00 w Kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie, po czym nastąpią uroczystości pogrzebowe na cmentarzu „Solipce” w Ursusie.

 Zarząd Główny, Rada Naczelna ŚZŻAK

Towarzysze broni.

 

Rozpoczęto publikowanie Biuletynu Informacyjnego wydawanego przez Okręg Wołyński - 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

15-tego lutego br. pan Prezydent zaprosił do siebie przedstawicieli cichociemnych w osobach gen. bryg. Stefan Bałuk i mjr Alojzy Józefowski oraz Prezesa ZG ŚZŻAK mjra Stanisława Oleksiaka. Motywem było szczególne uhonorowanie cichociemnych, którzy w działaniach Armii krajowej na wielu odcinkach - wywiadu, kontrwywiadu, dywersji oraz dowodzenia dużymi jednostkami partyzanckimi, szczególnie w okresie „Burzy" - oddali nieocenione zasługi. Obaj oficerowie cichociemni mówili o warunkach doboru oficerów, ich szkoleniu oraz okolicznościach zrzutów. Gen. Stefan Bałuk przedstawił Panu Prezydentowi propozycję oczekiwanego przez nielicznych już cichociemnych - jest ich przy życiu 6-ciu -odpowiedniego upamiętnienia czynu. Prezes Stanisław Oleksiak ponowił - zgłoszona na spotkaniu u min. J. Michałowskiego - propozycje pomnika ku czci cichociemnych i zadeklarował zajęcie się realizacja tego pomysłu, o ile będzie stosowne przyzwolenie Pana Prezydenta.

Pan Prezydent odniósł się do oczekiwań wyrażonych przez gen. S. Bałuka i przekazał, obecnemu przy rozmowie p. Waldemarowi Strzałkowskiemu zajęcie się sprawą.

Po rozmowie z Panem Prezydentem odbyła się konferencja prasowa z udziałem ponad trzydziestu dziennikarzy i fotoreporterów. Obaj cichociemni opowiadali o odbytym w Szkocji szkoleniu, trenowaniu skoków spadochronowych i okolicznościach dotarcia do kraju - gen. St. Bałuk.

Prezes Stanisław Oleksiak rozmawiał z redaktorami TVN i Polsatu podkreślając, że jako prezes ŚZŻAK-u towarzyszy oficerom cichociemnym, którzy także służyli w Armii Krajowej. Mówił o zgłoszonej propozycji upamiętnienia czynu cichociemnych, oddali bowiem nieocenione zasługi w służbie na różnych stanowiskach w Armii Krajowej.

 

 


Stanisław Oleksiak Prezes ZG ŚZŻAK

 

W dniu 11 lutego 2011 r. na zaproszenie min. Jacka Michałowskiego Szefa Kancelarii Prezydenta RP odbyła się rozmowa poświęcona problematyce kombatanckiej. Udział w niej wzięli: min. Jacek Michałowski, min. Waldemar Strzałkowski z Kancelarii Prezydenta RP, min. Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pani Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, gen. bryg. Stefan Bałuk, cichociemny, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari, przedstawiciele ŚZŻAK: Prezes Zarządu Głównego Stanisław Oleksiak i Prezes Zarządu Okręgu Warszawa Stanisław Krakowski oraz przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich: gen. Zbigniew Scibor-Rylski, Prezes i Edmund Baranowski, Wiceprezes.

 

W wystąpieniach swych zebrani koncentrowali się głównie na sprawach bytowych kombatantów, niedostatkach opieki medycznej, potrzebie niezbędnych ułatwień w przychodniach, wolontariacie – jako formie opieki nad kombatantami ze strony studentów (St. Krakowski) harcerstwa. Prezes St. Oleksiak poruszył sprawę ustawy o Korpusie Weteranów i przypomniał obowiązek władzy szczególnej opieki określonej w art. 19 Konstytucji RP. Mówił tez o działaniach ŚZŻAK w zakresie kształtowania pamięci historycznej dzięki przekazowi Etosu Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Przedstawił publikacje służące tej pracy – książki z Biblioteki Armii Krajowej oraz „Biuletyn Informacyjny” a także dorobek Fundacji Filmowej AK.

Gen. St. Bałuk poświęcił swe wystąpienie sprawie cichociemnych w związku z nadchodzącą rocznicą pierwszego zrzutu. Postulował nakręcenie filmu poświęconego cichociemnym oraz odpowiedniej publikacji. Prezes St. Oleksiak nawiązał do tego tematu przypominając wydane dotychczas prace, a zwłaszcza Jędrzeja Tucholskiego „Cichociemni” będącą zbiorem wszystkich biogramów Cichociemnych. Zgłosił też propozycję upamiętnienia czynu cichociemnych argumentując ogromnym znaczeniem oficerów cichociemnych dla różnych odcinków pracy Komendy Głównej Armii Krajowej, a także dla kierowania działalnością partyzancką, zwłaszcza na terenie okręgu nowogródzkiego. Zadeklarował przy aprobacie min. J. Ciechanowskiego zajęcie się Związku opracowania koncepcji upamiętnienia czynu cichociemnych.

Poruszona była też sprawa „Żołnierzy Wyklętych” w związku z decyzją parlamentu uczczenia i upamiętnienia działalności całego ruchu niepodległościowego działającego na rzecz odzyskania wolności aż do czerwca 1989 r. Minister J. Michałowski zakomunikował, że Pan Prezydent podpisał już uchwałę o ustanowieniu dnia 1 marca „Dniem Żołnierzy Wyklętych” i że już 1 marca br. nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod murem więzienia przy ul. rakowieckiej. Apelował o odpowiednią obecność środowisk kombatanckich.

Minister J. Michałowski zapowiedział, iż spotkamy się ponownie za 2 miesiące.

Apel z mojej strony o godne uczestnictwo w tej uroczystości kieruje do członków Związku

                                                                                                Stanisław Oleksiak

                                                                                                Prezes ZG ŚZŻAK

Konferecja "Światowej Federacji Weteranów"  (World  Veterans Federation ) odbyła sie w Paryżu w dniach 24 – 26 listopada 2010 r.     

Stowarzyszenie zostało utworzone w 1950 r. (obecnie obchodzi 60 rocznicę zrzesza narodowe organizacje Wteranów i Ofiar Wojen. W 1951 roku uzyskało patronat ONZ a w 1987 r. nazwę nieoficjalną wysłannika pokoju ("Peace Messenger".)

Obecna sesja odbywała się pod Patronatem Prezydenta Nicolasa Sarkozy, który z tej okazji przesłał do uczestników list z życzeniami i pozdrowieniami, którym napisał m.in. „gratuluję Wam z okazji kolejnej konferencji i życzę dalszej aktywności na arenie międzynarodowej w trosce o obronę duchową i materialną weteranów w służbie dalszego międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa“.

Specjalne życzenia przesłał też Ralph Bunche – Laureat Pokojowej Nagrody Pokoju.  
Gospodarzem spotkania w imieniu Prezydenta Francji był Minister Obrony Narodowej Francji.

Federacja zrzesza ponad 100 organizacji narodowych z 91 krajów (z 4 kontynantów).W spotkaniach poza przedstawicielami organizacji brali czynny udział także reprezentanci Władz Administracji Państwowych (Ministerstw ) zajmujących się problematyką weteranów i ofiar wojen.
Polskę reprezentowali Min.Ciechanowski –  Szef Urządu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dyr.Polańczyk – Dyr. Urz.d/s Komb. i Osób Repr.,Płk.Całka - Prezes Zw. Komb. i Osób Represjonowanych oraz M.Szostek przedstwawiciel Ś.Z.Ż.AK.

Obrady odbywały się w języku angielskim, zresztą nigdy nie przewidywano tłumaczeń na inne języki co było zaznaczone w zaproszeniach.

O rodowodzie politycznym organizacji zrzeszonych w tej Federacji trudnio  jest powiedzieć, gdyż w dostępnych dokumentach oficjalnych, brak było takich informacji.Osoby reprezentujące Polskę na poprzednich konferencjach nie przedstwawiły takich informacji ani w polskim ani obcym języku. Z rozmów kuluarowych jakie odbywałem z niektórymi przedswaicielami wynika, że nazwy organizacji jakie delegaci reprezentowali  najczęściej wiążą się z Weteranami Walk, Inwalidami Wojennymi, Żołnierzami Walk o Niepodległość it.p. co jak wiadomo nam Polakom niewiele mówi, nie wiadomo kogo wyzwalali i komu służyli.

Warto zaznaczyć, że na sali obrad byli przedstawiciele Niemiec, Serbii, Chorwacji, Ukrainy, Mozambiku, Rosji, Austrii, Nigerii, Estonii, Bułgarii, Hiszpanii i i. co nie ułatwia poznania ich rodowodów.

Głównym celem konferencji była informacja przekazana przez stowarzyszenia narodowe i przedstawicieli  administracji rządowych o sytuacji materialnej kombatantów i ofiar wojny.

Warto podkreślić, że podawane informacje okazały się mało miarodajne, gdyż przekazywane  były najczęściej w walucie danego kraju, (wyjątkowo przeliczane na dol.). Oznacza to, że weteran czy inwalida często dostaje jakieś dodatkowe gratyfikacje ale niewiele to mówi przeciętnemu słuchaczowi jaką to ma wartość, gdyż nie odnoszono tego w % do średnich pensji w danym kraju. (Myślę, że to juz wina organizatorów).

Zabierając głos na sesji Plenarnej Min.Ciechanowski, jako jeden z niewielu przedstawicieli Administracji Rządowej , przekazał dość szeroką informację o sytuacji weteranów i kombatanatów w Polsce. 

Z nieoficjalnych informacji wiem, że Bord Federacji (Zarząd) został zaproszony do Polski, celem wymiany doświadzceń i zapoznania się z sytuacją Kombatantów w naszym Kraju.

Z informacji wstępnych wiem, że Polacy są bardzo „lużno „ ziązani ze Światową Federacją Weteranów.Wynika to z pewnych uprzedzeń ideologicznych, mówiącyc o tym, że  organizacja ta jest zdominowana przez reprezentatów ruchów komunistycznych i nacjonalistycznych.Kontakty polskie z Federacją są bardzo sporadyczne, a osoby biorące udział w tych spotkaniach przekazywały bardzo skąpe informacje.

Istnieje potrzeba  poznania rodowodów organizacji zrzeszonych w Federacji zanim się powie ostatnie słowo. Nie można lekcewżyć zaproszenia na konferencję  delegacji z 91 krajów w tym ze Stanów Zjednoczonych,Australii, ze wszystkich krajów Europy w tym zwłaszcza ze Szwecji, Anglii, Niemiec, Francji tym bardziej, że  Gospodarzem i Patronem takich konterencji jest najczęściej Prezydent danego Kraju, a protektoratem otacza ONZ. W takich konferencjach powinien uczestniczyć przedstwawiciel Ś.Z.Ż.A.K. który zna dobrze język angielski aby mógł przekazać nam prawdziwą informację o zainteresowaniach i nastrojach ale i także o ich rodowodzie politycznym.

PS.
Podczas oficjalnej ceremonii składania wieńców na grobie nieznanego żołnierza pod Łukiem Tryumfalnym, uczestniczł poczet Żołnierzy AK z z Francji i wyraził zdziwienie, że nie ma pocztu z Polski. 

Mieczysław SZOSTEK      

 

Więcej artykułów…