Pliki cookies

Pliki cookies używane są dla ułatwienia korzystania z portalu oraz sporządzania statystyk. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki powoduje, że pliki będą umieszczane w wykorzystywanym urządzeniu końcowym. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych funkcji.

Nowości

Oglądający

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj96
Wczoraj147
W tym tygodniu926
W tym miesiącu3806
Łącznie285988

VCNT - Visitorcounter

LogowanieZ udziałem weteranów Armii Krajowej Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” i Mieczysława Piszczka ps. „Oset”, a także Janusza Kwapisza i Jana Musiała prezesa i sekretarza Okręgu Śląsk ŚZŻAK w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. H. Wagnera w Będzinie (25.11) oraz w Zespole Szkół Samochodowych im. gen. Stefana. Roweckiego ”Grota” w Gliwicach (5.12) rozpoczęły działalność Kluby Historyczne im. Armii Krajowej.

           W Będzinie uroczystość inauguracyjna Klubu odbyła się kaplicy Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu przy parafii Nawiedzenia NMP (proboszcz ks. Zygmunt Skipirzepa). Inaugurację Klubu poprzedziło przekazanie Miejskiemu ZS nr 2 Sztandaru Oddziału Będzin ŚZŻAK. Sztandar na ręce mgr Anety Zakrzewskiej wicedyrektor Szkoły przekazał prezes Oddziału Mieczysław Wilczyński. Prezesem/opiekunem Klubu został mgr Sebastian Zalewski, a wiceprezesem mgr Barbara Żołkiewicz. W uroczystości oprócz licznie zgromadzonej młodzieży uczestniczyli przedstawiciele: marszałka Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Oddziału IPN w Katowicach i Wydziału Oświaty w Będzinie.

Nawiązujący do „Kamieni na szaniec” montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów i składanie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim zwieńczyły uroczystość powołania Klubu im. Armii Krajowej.

W Gliwicach członkiem Honorowym Zarządu Klubu im. AK w ZSS im. gen. S Roweckiego ”Grota” został Włodzimierz Kołkowski ps. „Korsarz”, prezes Oddziału Gliwice ŚZŻAK.. Legitymacja prezesa/opiekuna Klubu została wręczona mgr. Leszkowi Zymanowi inicjatorowi powstania Klubu. W uroczystości inauguracyjne uczestniczył również Marian Szlapański ps. „Orzeł”, prezes Oddziału Racibórz ŚZŻAK, kpt. Ireneusz Szpala z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach oraz przedstawiciel SPAK. Uroczystości inauguracyjne zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Należy podkreślić duże zaangażowanie dyrektora ZS Samochodowych mgr. Jacka Płowca w kultywowaniu etosu i tradycji ZWZ-AK na terenie placówki którą kieruje.

Współpraca Zbysława Raczkiewicza ps. „Orzeł” - prezesa Okręgu Łódź z Komisją do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego zaowocowała w Zduńskiej Woli powołaniem w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica drugiego już na terenie miasta szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej (2.12). Pierwszy z nich w I LO im. Kazimierza Wielkiego zainaugurował działalność w listopadzie 2012 roku. W obu przypadkach Kluby powstały z inicjatywy nauczyciela historii mgr. Pawła Baczyńskiego, który w trakcie uroczystości został wyróżniony medalem Komisji ds. Młodzieży ZG. Medal ten wręczony został również Antoniemu Galińskiemu historykowi z Oddziału Łódź IPN, który ściśle współpracuje ze szkolnymi Klubami im. AK na terenie województwa łódzkiego.

       Inaugurację działalności Klubu poprzedziło wystąpieniu prezesa Okręgu Zbysława Raczkiewicza skierowane do społeczności szkolnej. Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży wręczył następnie Logo Klubu dyrektor ZSE mgr inż. Justynie Kunkel oraz legitymacje i identyfikatory klubowe Zarządowi i członkom Klubu. Na uroczystości inauguracyjnej obecny był również skarbnik ZG M. Jarosiński oraz wiceprezes Okręgu Radom ŚZŻAK kol. Koleja.

          Zwieńczenie uroczystości inauguracji Klubu im. AK w ZSE w Zduńskiej Woli nastąpiło następnego dnia kiedy to członkowie Klubu wraz mgr. P. Baczyńskim spełniając prośbę przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży ZG zapalili znicz na grobie kpt. Armii Krajowej Władysława Jachowicza, ostatniego dowódcy w Powstaniu Warszawskim batalionu Chrobry I.

/S.K/

                                                                                                                        Piotr W. Kurek

                                       fot. MZS Nr 2 w Bedzinie

                                       fot. MZS Nr 2 w Będzinie

                                       fot. ZSS w Gliwicach

                                       fot. ZSS w Gliwicach

                                        fot. ZSE w Zduńskiej Woli

                                       fot. ZSE w Zduńskiej Woli

19 grudnia br. odbyło się kolejne 5. posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK połączone ze spotkaniem wigilijno-noworocznym.

Na wstępie zebrania Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski  podsumował 1. edycję Patriotycznej Gry Komunikacyjnej podając szereg jej charakterystyk:

•    Czas trwania - 3 miesiące (od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.) Wyniki pierwszej edycji

•    Tabliczki z kodami QR w Miejscach Pamięci AK - 50

•    Tabliczki z kodami QR na  przystankach tramwajowych i autobusowych oraz stacjach metra - 2400

•    Zarejestrowani uczestnicy - 278

•    Aktywni uczestnicy - 157

•    Uczestniczące szkoły – 24

•    Uczestniczące uczelnie – 11

•    Uczestniczące dzielnice – 13

•    Rozwiązane testy dot. Miejsc Pamięci AK – 4988

•    Rozwiązany test dot. działalności konspiracyjnej pracowników komunikacji – 349

•    Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi w testach dot. Miejsc Pamięci – 3,5 na 5 możliwych

•    Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi w teście dot. działalności konspiracyjnej pracowników komunikacji – 16,9 na 25 możliwych

•    Uczniowie wśród uczestników gry – 78,5 %

•    Uczestnicy gry w wieku do 18 lat – 69,6 %

•    Uczestnicy gry nie mający w rodzinie żołnierzy AK -  73,9 %

Kierujący projektem Marek Cieciura, poinformował, że po zakończeniu 1. edycji gry rozpoczęła się jej 2. edycja ze zwiększeniem liczby Miejsc Pamięci AK z 50 do 100. Dla spopularyzowania gry na przełomie marca i kwietnia planowane są we wszystkich dzielnicach Warszawy spotkania z nauczycielami historii, z udziałem żołnierzy Armii Krajowej uczestniczących w walkach w tych dzielnicach podczas Powstania Warszawskiego.

Następnie przystapiono do wręczenia Medali Pamiątkowych „Za Zasługi ŚZŻAK”. Z rąk Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego, Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza oraz członka Prezydium ZG Marka Cieciury medale otrzymali:

  • Wiesław Witek – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego za współorganizowanie Patriotycznej Gry Komunikacyjnej na obszarze m.st. Warszawy,
  • Halina Rakowska – Kierownik Działu Funduszy Europejskich i Mediów Zarządu Transportu Miejskiego za współorganizowanie Patriotycznej Gry Komunikacyjnej na obszarze m.st. Warszawy
  • Maciej Rayzacher – lektor, Jego głos wykorzystano w opisach miejsc pamięci na tabliczkach QR wykorzystanych w Patriotycznej Grze Komunikacyjnej ,
  • Marius Gudonis – tłumacz-lektor, Jego głos wykorzystano w opisach miejsc pamięci na tabliczkach QR w języku angielskim Patriotycznej Grze Komunikacyjnej,
  • Adam Gwiazdowicz – propagator etosu AK i PPP, niezwykle zaangażowany w przedsięwzięcia patriotyczne,
  • Marta Diakite – Główna Księgowa ŚZŻAK.

Podczas zebrania dyskutowano również nad sprawami istotnymi dla dalszej sprawnej pracy naszego Związku. Ustalono m.in., że sprawą Okręgu Warmińsko-Mazurskiego zajmie się Główna Komisja Rewizyjna.

Omówiono sprawę Środowiska "Kampinos", przedstawiono również propozycję wydzielenia Środowiska Orląt ŚZŻAK ze struktur Okręgu Warszawa. Kolejnym ważnym punktem było przedstawienie relacji z budowy Pomnika AK w Krakowie oraz ogólnej sytuacji finansowej Związku.

Przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili również informację z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne. Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski przekazał zebranym świąteczne życzenia. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

/S.K/


                                       fot. S.K

                                       fot. ZTM

                                                         fot. S.K

                                                        fot. S.K

 Od lewej: Leszek Żukowski, Wiesław Witek, Halina Rakowska, Marek Cieciura, Maciej Rayzacher, Marius Gudonis

                                                             fot. ZTM

                                                              fot. S.K

W dniu 6 grudnia br. w Muzeum Powstania Warszawskiego został zainaugurowany kolejny punkt informacyjny projektu „Rachunek wdzięczności”.

Inicjatorem programu wsparcia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a przewiduje on dofinansowanie rachunków za gaz dla Powstańców Warszawskich do 900 zł rocznie.

Do programu „Rachunek wdzięczności PGNiG” może przystąpić osoba, która była uczestnikiem Powstania Warszawskiego - co poświadcza Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - oraz posiada aktualną, zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny, umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

Z ramienia Zarządu Głównego ŚZŻAK w inauguracji punktu udział wzięli: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Punkt Informacyjny w Muzeum Powstania Warszawskiego czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-16.30.

Wszelkie dokumenty oraz regulamin projektu są dostępne na stronie internetowej PGNiG

/S.K/


                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                        fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

W dniu 28 listopada br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wraz z Sekretarzem ZG Ryszardem Dorfem i Skarbnikiem Maciejem Jarosińskim uczestniczyli w spotkaniu w 98. rocznicę Odzyskania Niepodległości „Niepodległa. Od listopada do listopada”.

Organizatorem był Przewodniczący Mazowieckiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Józef Koleśnicki oraz Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek.

Program obejmował sympozjum z udziałem prof. dr hab. Piotra Roguskiego, Ministra Jana Józefa Kasprzyka - p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz koncert fortepianowy w wykonaniu Katarzyny Kraszewskiej.

/S.K/

                                       fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Więcej artykułów…