W dniu 20 grudnia br. w ramach 25-lecia Uczelni Łazarskiego, w asyście pocztów sztandarowych Uczelni i ŚZŻAK, została umocowana tabliczka z kodem QR na tablicy pamiątkowej poświęconej założycielowi Uczelni, żołnierzowi Armii Krajowej Pułku "Baszta" Ryszardowi F. Łazarskiemu.

Tabliczkę z kodem QR umocowała córka Iwona Łazarska-Madej wraz z wnuczką bohatera Powstania Warszawskiego.

Następnie Wiceprezes ZG ŚZŻAK prof. Marek Cieciura wręczył przedstawicielom Uczelni książki Przewodnik do Patriotycznej Gry Komunikacyjnej oraz Wybrane miejsca pamięci Armii Krajowej w Warszawie i okoliczch.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się na auli, gdzie został wyświetlony film biograficzny poświęcony Ryszardowi F. Łazarskiemu oraz występy Chóru Kameralnego „Effatha” i Koncert Studentów „Izzi”.

Na zakończenie wszyscy dzieląc się opłatkiem złożyli sobie życzenia.

Uroczystość przymocowania tabliczki z kodem QR poprzedziła Msza Święta, która odbyła się w Kaplicy Uczelni Łazarskiego.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prezydent Uczelni Juliusz Madej, córka Iwona Łazarska-Madej wraz z wnuczką, Rektor prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, żołnierze Pułku „Baszta” w tym Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski, pracownicy uczelni oraz studenci.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura, Sekretarz ZG Ryszard Dorf oraz Mirosław Chada.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0001

DSC 0025

DSC 0031

DSC 0035

DSC 0045

DSC 0051

DSC 0062

DSC 0077

DSC 0100

DSC 0101

DSC 0111

DSC 0114

DSC 0119

 

W dniu 19 grudnia br. w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y odbyło się spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Środowisko Weteranów zaszczycili swoją obecnością ks. dr Piotr Walendzik - proboszcz parafii Wszystkich Świętych, minister Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele służb mundurowych, a także Przyjaciele naszego środowiska.

Przybyłych powitała Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anna Lewak. Następnie Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski odczytał fragment Pisma Świętego, złożył zgromadzonym świąteczne życzenia i zaprosił do tradycyjnego przełamania się opłatkiem i składania życzeń.

Kolejny punkt spotkania wigilijno-noworocznego stanowił występ duetu artystów Moniki Boras i Krzysztofa Prusika. W ich wykonaniu usłyszeliśmy kilkanaście kolęd z rożnych części świata.

Na zakończenie wszyscy udali się na świąteczny poczęstunek.

Świąteczne spotkanie było dla Kombatantów i Przyjaciół okazją do umocnienia  wspólnej tożsamości, pamięci Narodowej i także okazją do wspomnień o Koleżankach i Kolegach którzy służą już w „Niebiańskiej Armii”.

Organizatorem spotkania był: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego.

M.Ch/S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0004

DSC 0013

DSC 0017

DSC 0046

DSC 0027

DSC 0031

DSC 0055

DSC 0071

DSC 0105

W dniu 16 grudnia br. ponad 250 żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. brygady Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” złożyło przysięgę wojskową na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

Oprócz oficjalnych wystąpień i przysięgi na sztandar, podczas uroczystości zostały również wręczone odznaki pamiątkowe dla: wnuczki gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” Pani Grażynie Sibilskiej oraz Prezesowi Okręgu Białystok  ŚZŻAK  Czesławowi Chociejowi.

Zarząd Główny ŚZŻAK podczas uroczystości reprezentował Sekretarz ZG Ryszard Dorf.

S.K

Relacja wideo i foto

W dniu 14 grudnia br. . odbyło się 9. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wspieranie działań naszego Związku: Robertowi Gut – członkowi Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Danielowi Głowacz – Naczelnikowi Wydziału Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Janowi Wawszczyk – wolontariuszowi z Muzeum Powstania Warszawskiego, Katarzynie Utrackiej – zastępcy Kierownika Pracowni Historycznej Muzeum Powstania Warszawskiego, Agnieszce Pawelec – specjalistce ds. kontaktów z kombatantami w Muzeum Powstania Warszawskiego, Katarzynie Łęgiewicz – Burmistrz Dzielnicy Ochota, Halinie Grabowskiej – nauczycielce z Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, Danieli  Ogińskej-Trębskiej – kombatantce, członkowi ŚZŻAK i Szarych Szeregów oraz przedstawicielom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Bernardowi Wałek, Kai Popoff-Szczepańskiej, Arkadiuszowi Iwaniuchowi, Piotrowi Taciakowi.

Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura wspólnie z Wiceprezesem Jerzym Żelaskiewiczem pokrótce przybliżyli zebranym postacie i zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnionych osób.

Z rąk Danieli Ogińskiej-Trębskiej Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski otrzymał miniaturkę Krzyża Harcerskiego za działalność w harcerstwie, którą rozpoczął jeszcze przed wojną.

Następnie Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski członkom Zarządu Głównego, Prezesom wszystkich Okręgów ŚZŻAK wręczył pamiątkową „Księgę Patriotyczną” wraz z dedykacją w podziękowaniu za długoletnią działalność i wkład pracy społecznej.

Po części uroczystej tradycyjnie omawiano sprawy istotne dla działalności naszego Związku takie jak: wysłuchanie relacji przedstawicieli Okręgów z współpracy z MON i WOT, przedstawienie informacji po Nadzwyczajnym Zjeździe w Okręgu Warmińsko-Mazurskim ŚZŻAK. Dużo czasu poświęcono również na omówienie współpracy z Główną Komisją Rewizyjną.

Podjęto także decyzję, że XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Delegatów ŚZŻAK odbędzie się 9-10 kwietnia 2018 r., a następnie powołano Komisję Zjazdową, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie tego Zjazdu.

Zebranie kwartalne było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, które zainaugurował ks. kmd. Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał zebranym serdeczne życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

S.K

fot. A.M.Nowcaka-Brysiak

DSC 0031

DSC 0036

DSC 0033

DSC 0060

DSC 0087

DSC 0136

DSC 0154

DSC 0160

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe