W dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji Patriotycznej Gry Komunikacyjnej i wręczenie nagród jej laureatom. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y na IV piętrze, siedzibie organizacji kombatanckich.

Na uroczystość przybyli laureaci z rodzinami, przedstawiciele środowisk kombatanckich Armii Krajowej oraz wielu zaproszonych gości.

Wszyscy otrzymywali przypinkę z kodem QR z zakodowanym adresem strony gry.

Po powitaniu władz ŚZŻAK: Wiceprezesa Marka Cieciury, Skarbnika Macieja Jarosińskiego, Sekretarza Ryszarda Dorfa, zaproszonych gości, laureatów indywidualnych, przedstawicieli Uczelni, Szkół i Dzielnic przez Panią Annę Lewak - Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, prowadzenie uroczystości zostało przekazane na ręce Pana Macieja Rayzachera. Wygłosił on laudację o grze, idei, bohaterach oraz autorze inicjatywy, członku Prezydium ŚZŻAK – Wiceprezesie ZG, prof. Marku Cieciurze.

Kolejny punktem uroczystości było zaprezentowanie przez autora charakterystyki zakończonej II edycji i planów rozwoju gry w kolejnej odsłonie z uwzględnieniem lokalnych szlaków pamięci.

Narrator podsumowania Pan Maciej Rayzacher poprosił o wypowiedź Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego Pana Wiesława Witka, który wyraził podziękowania dla autora pomysłu, przekazał na jego ręce pamiątkową statuetkę, oraz stwierdził iż współpraca z ŚZŻAK to wykorzystana szansa dla firmy, którą ma zaszczyt kierować.

W dalszej części zostały wręczone nagrody ufundowane przez: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Giełdę Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski, Mennicę Polską, Polską Grupę Zbrojeniową, Zarząd Transportu Miejskiego, IPN, Cenralną Bibliotekę Wojskową, Zbigniewa Chmielewskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.

Wręczono nagrody w kategorii uczestników indywidualnych oraz w rywalizacji zespołowej: szkołom, uczelniom wyższym i dzielnicom m. st. Warszawy .

W klasyfikacji indywidualnej wyróżniono trzy grupy uczestników, którym przyznano wirtualne brązowe, srebrne i złote odznaki. Przyznanie odznak zostało potwierdzone dyplomami.

W klasyfikacji indywidualnej największą liczbę punktów ex aequo zgromadziły rodziny Sobieckich: Anna i Piotr z  córką Natalią oraz Monika, Michał, Szymon i Jakub Rosiakowie. Dziewiętnastu najlepszych uczestników indywidualnych otrzymało nagrody rzeczowe, dyplomy i koszulki. Trzech z najwyższą ilością zdobytych punktów dodatkowo otrzymało od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nagrody specjalne w postaci czytników e-booków.

Wyróżniono także dyplomami najlepsze 3 szkoły, 3 uczelnie i 3 dzielnice. Pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół zajęła Szkoła Podstawowa nr 98 im. Lucy Mount Montgomery, w klasyfikacji uczelni - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, a w klasyfikacji dzielnic - dzielnica Wola. Przedstawiciele tych instytucji otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.

Po wyróżnieniu laureatów  miało miejsce uhonorowanie działań Pana Wojciecha Jeute za wkład w opracowanie 6 patriotycznych gier w Legionowie i powiecie legionowskim oraz Mateusza Cieciury za zaprojektowanie i implementację oprogramowania Patriotycznej Gry Komunikacyjnej.

W trakcie uroczystości szanowni goście biorący udział w dekorowaniu i wręczaniu nagród zachęcali zebranych do wspierania i promowania patriotyzmu, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpili student oraz absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Radosław Jarocki – altówka i skrzypce, Jędrzej Jarocki – akordeon. Wykonali III sonatę J. S. Bacha oraz 3 tanga Astora Piazzoli. Publiczność doceniła młodych artystów brawami.

Spotkanie zakończyło się rozmowami przy kawie i herbacie.

Przygotował: Mirosław Chada

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

S.K

DSC 0014

DSC 0022

DSC 0034

DSC 0046

DSC 0061

DSC 0077

DSC 0101

DSC 0106

DSC 0116

DSC 0120

DSC 0128

DSC 0148

DSC 0174

DSC 0178

DSC 0191

W dniu 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

W 76. rocznicę członkowie władz naczelnych ŚZŻAK na czele z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowski, Prezesem Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anną Lewak, Dowódcą Wojsko Obrony Terytorialnej gen. Wiesławem Kukułą oraz z towarzyszącymi delegacjami złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Cześć Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej!

S.K/M.J

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0013

DSC 0019

DSC 0029

DSC 0044

DSC 0060

DSC 0069

W niedzielę 11 lutego br. odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową i 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK.

W tym dniu uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP w intencji poległych i żyjących żołnierzy ZWZ i AK. W asyście pocztów sztandarowych, Mszy Świętej przewodniczył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego
ks. prał. kan. płk January Wątroba. Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, w tym ks. kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK.

Następnie uroczystości przeniosły się przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. List do uczestników uroczystości skierowali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Natomiast przemówienia okolicznościowe wygłosili: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

W dalszej kolejności został odczytany „Apel Pamięci”, oddano salwę honorową oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz oraz członek Prezydium ZG Hanna Stadnik.

Centralne obchody 76. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK i 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, zakończyła krótka uroczystość przez Pomnikiem Generała Stefana Roweckiego „Grota”. Gdzie Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odczytał list od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego skierowany do uczestników uroczystości. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

W imieniu ŚZŻAK wieniec składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz, członek Prezydium ZG Hanna Stadnik oraz Prezes Honorowy Okręgu Szczecin Stanisława Kociełowicz.

W uroczystościach wzięli udział liczni przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele parlamentu oraz władz samorządowych, a także wojsko.

S.K

List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

List Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

List Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

fot. A.M.Nowacka-Brysiak oraz Sylwia Kaczanowska

DSC 0034

DSC 0066

DSC 0048

DSC 0111

DSC 0125

DSC 0179

DSC 0183

DSC 0191

DSC 0217

DSC 0218

DSC 0254

DSC 0288

DSC 0301

DSC 0310

DSC 0320

DSC 0321

 

8 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji święta Służby Więziennej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową, następnie główne uroczystości zainaugurowało wręczenie odznak resortowych "Za zasługi w pracy penitencjarnej” funkcjonariuszom i pracownikom SW oraz innym osobom spoza służby. Również przedstawiciele naszego Związku otrzymali taką odznakę. Wiceminister Sprawiedliwości  Michał Woś odznaczył, Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowski Złotą Odznakę, natomiast Skarbnika ŚZŻAK Macieja Jarosińskiego - Brązową.

Również członkowie władz naszego Związku, korzystając z okazji uhonorowali 6 osób naszą Odznaką Pamiątkową „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Odznaki Pamiątkowe otrzymali m.in. Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann, Dyrektor Aresztu Śledczego Warszawa-Służewiec płk Bogdan Kornatowski.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem uroczystości było wręczenie honorowych „Odznak Pamiątkowych Katyń” dla osób zasłużonych w utrwalaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o funkcjonariuszach – ofiarach zbrodniczych totalitaryzmów stalinowskiego i hitlerowskiego, poległych, pomordowanych i zmarłych w latach 1939-1956. Wśród dwudziestu osób wyróżnionych, taką odznakę otrzymał również Prezes ZG ŚZŻAK oraz Skarbnik ŚZŻAK.

Oprócz uczestniczenia w oficjalnej części uroczystości zebrani mieli okazję również wysłuchać okolicznościowych przemówień oraz wykładu historycznego, a także koncertu pieśni patriotycznych. Zwieńczeniem była możliwość zwiedzenia wystawy „Historia zza krat – Ocalić od zapomnienia”, prezentująca eksponaty pochodzące z okresu II RP, a także umundurowanie historyczne strażnika Straży Więziennej.

S.K

fot. Centralny Zarząd Służby Więziennej

 DSC3835

 DSC3841

 DSC3857

 DSC4121

 DSC4130

 DSC4311

Program uroczystości w dniu 11 lutego br. (niedziela) z okazji:

76. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

oraz 75. rocznica utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej

- godz.10.00 - Msza Święta w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej (Katedra Polowa WP ul. Długa 13/15)

- godz.12.00 - Apel Pamięci połączony ze składaniem wieńców przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (ul. Wiejska),

- godz.13.30 - uroczystość składania kwiatów przed Pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota” (Al. Ujazdowskie z ul. Chopina

© 2018, ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ. Wdrożenie: BlueCoyote - Strony internetowe