Poniżej zamieszono odsyłacze do odpowiedzi na artykuł Sławomira Cenckiewicza pt.: „Światowy Związek Żołnierzy … PRL?” zamieszczony w Tygodniku „Do Rzeczy” w numerze 23/275 z dnia 4-10 czerwca br.

 1. Oświadczenie w sprawie artykułu
 2. Pismo Prezesa ZG ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego do Redaktora Naczelnego Tygodnika „Do Rzeczy”.
 3. Pismo Prezesa ZG ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych
 4. Pismo Prezesa ZG ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 5. Stanowisko Rzecznika Prasowego ŚZŻAK Tadeusza Filipkowskiego
 6. Wyjaśnienia Wiceprezesa ZG ŚZŻAK prof. Marka Cieciury
 7. Wyjaśnienie Sekretarza ZG ŚZŻAK Ryszarda Dorfa
 8. Stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Sławomira Pocztarskiego
 9. Stanowisko Zarządu Okręgu Wołyń ŚZŻAK
 10. Pismo Prezesa Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu "Jodła"
 11. Pismo Prezesa Środowiska Pułku AK "Baszta"